Third-Party BizVerify
Shenzhen Zhonghe New Energy Tech Co., Limited
Verified By : SMR
Verified Date : 2020-04-10

Contact Us


Company Name : Shenzhen Zhonghe New Energy Tech Co., Ltd.
Company Address : 1103 Room,Xililiuxiandong Building,Nanshan Area,Shenzhen City,Guangdong Province
ZIP/Postal code : 518055
TEL:(86)0755-26659009
FAX:(86)0755-26659006
E-mail:kawai008@c
-zh.cn

Map
Powered by DIYTrade.com